Výroba prototypu zařízení pro řízené dávkování aditivních materiálů pro snížení emisí energetických zařízení

07. 03. 2022

Výroba prototypu zařízení pro řízené dávkování aditivních materiálů pro snížení emisí energetických zařízení



Projekt Výroba prototypu zařízení pro řízené dávkování aditivních materiálů pro snížení emisí energetických zařízení je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je nákup služby u VŠB-TUO, na jejímž základě bude možné navrhnout, vyrobit a odzkoušet prototyp zařízení pro řízené dávkování aditivních materiálů pro snížení emisí energetických zařízení.

Fotogalerie

Prototyp 3
Prototyp 2
Prototyp 1