Certifikáty

V roce 2007 společnost zavedla systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 a 14001. Společnost je dále certifikována podle EN ISO 3834-2, EN ISO 1090-2, podle směrnice 2014/68/EU (modul H) dle zákona č.90/2016 Sb. a NV č.219/2016 Sb. a pro práce dle německého vodního zákona TÜV WHG. Pracovníci střediska technologií absolvovali zkoušky a jsou certifikováni dle DVS 2212 a DVS 2220 pro svařování plastů a laminátnické práce.
ISO9000
ISO9000EN
ISO9000DE
ISO14000
ISO14000EN1
ISO14000EN2
ISO3834
ISO3834EN
ISO3834DE
ISO1090
Politika
ISO1090EN