Certifikáty

V roce 2007 společnost zavedla systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí ISO 9001 a 14001. Společnost je dále certifikována podle EN ISO 3834-2, EN ISO 1090-2, podle směrnice 2014/68/EU (modul H) dle zákona č.90/2016 Sb. a NV č.219/2016 Sb. a je držitelem oprávnění TIČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení dle §154 a §155 zákona 500/2004 Sb. Pracovníci střediska technologií jsou oprávněni k výrobě, montáží, opravám vyhrazených technických zařízení tlakových dle ustanovení § 13, odst. 3 vyhlášky č. 392/2003 Sb.
ISO9000CZ
ISO9000EN
ISO9000DE
ISO14000CZ
ISO14000EN
ISO14000IQ
ISO3834CZ
ISO3834EN
ISO3834DE
ISO1090
Politika
ISO1090EN