Středisko technologií

Středisko technologií realizuje dodávky a montáže jak komplexních technologických celků, tak jejich dílčích částí. Největší realizované projekty byly zejména pro zákazníky v oblasti energetiky při realizaci odsíření, v chemickém průmyslu, v papírnách a celulózkách.


Pracovníci střediska jsou připraveni řešit problémy zákazníka, od menších oprav a rekonstrukcí stávajícího zařízení, přes řešení dílčích částí technologie až po kompletní dodávky technologických celků na klíč. V případě realizace větších projektů je sestavován projektový tým, který je zodpovědný za projekt od fáze projekční až po konečné předání zákazníkovi. Postup projektu je po celou dobu sledován standardními metodami, které umožňují projektovému týmu a rovněž zákazníkovi permanentní přehled o stavu realizace projektu.

Aktivity střediska technologií se soustřeďují zejména v následujících oblastech
  • Potrubní systémy
  • Technologické celky
  • Technologické konstrukce


Postupně se společnosti podařilo v tomto středisku úspěšně vybudovat tým odborníků, který je schopen realizovat dodávky a montáže potrubních systémů ze širokého spektra materiálů - ať už se jedná o nerezové a speciální oceli nebo lamináty a plasty. Společnost je držitelem oprávnění TIČR pro montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení dle §154 a §155 zákona 500/2004 Sb. Pracovníci střediska technologií jsou oprávněni k výrobě, montáží, opravám vyhrazených technických zařízení tlakových dle ustanovení § 13, odst. 3 vyhlášky č. 392/2003 Sb.

Pracovníci střediska mají bohaté zkušenosti získané zejména účastí na projektech odsíření v České republice, Slovensku, Německu, Španělsku a Portugalsku a investičních projektech v rafinériích Slovnaft a Česká rafinérská. Většina těchto projektů byla realizována pro zahraniční investory a odběratele a naše společnost splnila vysoké požadavky na kvalitu a dodržování standardních procedur obvyklých při tomto typu projektů, kladené na dodavatele.
Aktivity v této oblasti jsou stále významněji zaměřeny na oblast životního prostředí - převážná část realizovaných projektů byla součástí odsíření nebo odprášení. V těchto projektech společnost realizuje dílčí technologické části - převážně dodávky a montáž kompletních potrubních systémů a montáže sprchových pater v absorbérech. Kromě toho v oblasti životního prostředí Speciální technologie realizují dodávky a montáže technologií pro čističky odpadních vod, potrubí pro kanalizace, přečerpávací stanice, technologie pro čistění kouřových plynů (pračky, filtry). Ve všech těchto oblastech společnost zajišťuje kromě dodávek nových zařízení také servis, opravy, rekonstrukce a modernizace stávajících technologií.

Další oblastí jsou montáže technologických zařízení a výrobních linek v různých odvětvích průmyslu (papírenský průmysl, chemičky, výroba stavebních hmot) a rovněž opravy a rekonstrukce stávajících zařízení.
Speciální technologie realizují rovněž dodávky technologických konstrukcí, a to jednak jako součást komplexní dodávky potrubních celků nebo rovněž dodávky vyšších celků na klíč od projektu až po realizaci.

Jsme připraveni zpracovat pro zákazníka studii řešení, zpracovat projekt a realizovat řešení jeho problému na míru.