Výroba a servis

Provozovna se nachází v průmyslové zóně František v Horní Suché, zde byla v roce 2009 realizována výstavba nové výrobní haly a administrativní části, kam se firma přestěhovala v lednu 2010.  


Přestěhováním do nových prostor se rozšířily vlastní výrobní možnosti firmy, další možnosti skýtá umístění v průmyslové zóně, kdy je možné v rámci kooperací využít stroje a zařízení dalších firem.

Výrobní část haly zaujímá plochu cca 400 m2 a je určena zejména pro výrobu ocelových konstrukcí, potrubního uložení (primárního i sekundárního) a předvýrobu potrubních tras. Strojní vybavení zahrnuje stroje pro dělení materiálu - strojní poloautomatickou pilu a vysoce výkonný HP plazmový stroj ALPHATOME 25. Součástí haly je dále 5 plně vybavených pracovišť pro svařování, a to jak uhlíkatých ocelí, tak nerezi. Dílna je rovněž vybavena pro svařování plastového potrubí, pro které jsou k dispozici 2 svářecí stroje firmy +GF+.


 
HP plazmový stroj ALPHATOME 25, představuje alternativu laserového řezání, je určen pro přesné plazmové řezání plechů z nelegované oceli, korozivzdorné oceli a lehkých slitin. Umožňuje přesné řezy, především u plechů tloušťky 0,5 až 20 mm. Podrobněji jsou možnosti použití plazmového stroje popsány zde.Součástí výrobních prostor je zámečnická dílna, která je určena pro opravy strojních zařízení a servis čerpadel a míchadel. Manipulace jak materiálu, tak hotových výrobků je zajištěna (kromě vysokozdvižného vozíku) mostovým jeřábem o nosnosti 5 tun.

Hala je využívána k výrobě různých typů výrobků, od přesných výpalků, polotovarů a dílů určených k další výrobě až po hotové výrobky v požadované povrchové úpravě z konstrukčních a nerezových ocelí např. technologické konstrukce, plošiny, potrubní mosty, potrubní uložení atd. Rovněž je zde zajišťována předvýroba potrubních tras (potrubní spooly) pro větší zakázky.Koncem roku 2013 došlo ke zdvojnásobení výrobní plochy, když byla dokončena druhá hala, která je určena zejména pro obrábění a tváření plechu. Strojní vybavení haly představuje CNC zakružovačka plechů Durmazlar HRB-4 2016, NC zakružovačka profilů Durmazlar PBH 100, soustruh, univerzální a horizontální frézky. Připravuje se instalace ohraňovacího lisu a hydraulických nůžek. Toto rozšíření výrobních možností umožní, že si nyní společnost může zajišťovat obrábění a tváření plechu převážně vlastními silami. Provoz v nové hale byl zahájen v létě 2014.


Výrobní kapacity jsou využívány jednak pro předvýrobu a prefabrikaci pro realizované projekty, ale zároveň pro externí zákazníky, kdy jsou realizovány dodávky technologických konstrukcí, uložení, obrobků, přesných výpalků a další. Zákazníkům jsou rovněž nabízeny volné výrobní kapacity pro kooperace (dělení materiálu, obrábění, tváření plechů) v obou halách. Díky stávajícímu strojnímu vybavení a kvalifikovanému personálu je možné nabídnout jak kusové dodávky, tak sériovou výrobu.